Ereprijszandbij
Andrena labiata
Dun behaarde bijen met gedeeltelijk (tergiet 1-3) roodgekleurd achterlijf.
Lengte: vr & m 7=10 mm.
Vrij algemeen
Drachtplanten: in hoofdzaak op gewone ereprijs.
Koekoeksbijen: Nomada guttulata (Gedrongen wespbij)
Volledige tekst

Foto's (zonder naam ©Arie Koster)

Vrouwtje Gezicht mannetje
gezicht vrouwtje Plaat
Mannetje m&vr parend
Bloembezoek
Veronica armena*
Veronica surculosa*
Alyssum lenense*
Ereprijszandbij in Alphen aan de Rijn
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
---
Vrouwtje: frimbria bruingrijsachtig, scopa bovenzijde bruin, onderzijde wit; gezicht zwart; lengte 7-10mm.
Mannetje: kopschild grotendeels bleekgeel/geelwit; beharing wit; lengte 7-10 mm.
Vliegperiode: half april - juni.
Habitat: allerlei bermen, rivierdijken, kleinschalig, matig voedselrijk grasland, bosranden en botanische tuinen.
Nesten en milieus: in zandige tot lemige open of weinig tot matig begroeide bodems.
Bloembezoek: in hoofdzaak op gewone ereprijs; maar vliegt ook op exotische soorten ereprijs; vooral voor nectar worden ook andere plantensoorten bezocht; onder meer bermooievaarsbek.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen: in hoofdzaak in Zuid-Limburg, het rivierengebied en de Hollandse duinen; elders zeldzaam.
Koekoeksbijen: Nomada guttulata.
Fragment Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Andrena labiata is verspreid door Nederland waargenomen, maar is momenteel niet algemeen en in het noorden zelfs uitgesproken zeldzaam. Zoals bij zoveel bijen ligt het zwaartepunt van de verspreiding in Zuid-Limburg, het rivierengebied en in dit geval ook in de Hollandse duinen. Mogelijk is er sprake van enige achteruitgang. De soort heeft een brede biotoopkeuze en is aan te treffen in weinig bemeste graslanden, langs bosranden, op rivier- en spoordijken en in tuinen. De nesten liggen meestal afzonderlijk op niet te dicht begroeide plekken. Hoewel A. labiata in haar bloembezoek polylectisch is, heeft ze een voorkeur voor ereprijs, vooral gewone ereprijs Veronica chamaedrys. Daarnaast wordt ze waargenomen op allerlei algemene planten zoals vijfvingerkruid Potentilla reptans en zelfs vogelmuur Stellaria media.
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata Terug
 
 
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (vr) Terug
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (vr) Terug
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (m) Terug
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (m) Terug
 
Gedrongen wespbij - Nomada guttulat Terug
 
Ereprijszandbij op Veronica armena (vr links, m rechts) Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
 
Ereprijszandbij (vr) bij Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr&m, parend) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Alyssum lenense Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek in de natuurtuin van Alphen aan de Rijn scroll of meer foto's Terug
Ter voorbereiding voor een lezing en excursie wilde bijen in Alphen aan de Rijn voor de Gidsencursus van het INV, heb ik als voorbereiding eerst de natuurtuin bezocht (25 mei, 2013).De weersomstandigheden waren niet optimaal, maar als de zon doorbrak, werd bermooievaarsbek door verschillend soorten zandbijen en groefbijen bezocht. Onder meer door ereprijszandbij.Volgens de atlas van de Nederlandse bijen (Peeters et al. 2012) gaat het hier om een nieuwe locatie die op ca. 20 km van de bestaande locaties ligt.
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek Terug
 
Ereprijszandbij (vr & m) parend Terug