Tuinbladsnijder komt algemeen in tuinen voor.
Wilde planten met de status van tuinplant
Leonurus cardiaca - hartgespan - - (Lipbloemenfamilie - Lamiaceae)
Bijenplant, hommelpant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (meestal kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode :juni - september
Bloem: roze, bloeiwijze okselstandig
Blad: onderste bladen in omtrek min of meer rond met hartvormige voet en min of meer 5-spletig, naar boven toe worden de bladen smaller, minder tot ongespleten en gaat de hartvormige bladvoet geleidelijk over in een wigvormige bladvoet
Vrucht: splitvrucht
Hoogte: 0,5-1,5 m
Milieu: iets vochtige tot vrij droge, matig voedselrijke tot voedselrijk, kalkhoudende, (niet te zure) open zandige tot lemige bodems; zon-zonnig
 
 
Wilde planten voor tuinen en boerenerven
Bryonia dioica - heggenrank-- (Komkommerfamilie - Cucurbitaceae) Groep2
Bijenplant, drachtplant, hommelplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) tweehuizige klimplant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: groenachtig wit, meestal 5 meeldraden (mannelijke bloem) en 1 stijl met 3 gesplitste stijltakken + 5 onvruchtbare korte meeldraden (vrouwelijke bloem); bloeiwijze okselstandig en trosvormig
Blad: ruw behaard, breed, meestal vijflobbig en met hartvormige voet; met ranken  naast de bladsteel
Vrucht: een rode bes
Hoogte: klimt tot 2,0-4,0 m
Opmerking: giftige plant.
Milieu: droge tot vochthoudende, voedselarme tot voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; zonnig
 
Centaurea jacea - knoopkruid-- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: paars, bloeiwijze alleenstaand hoofdje, met of zonder straalbloemen; omwindselbladen met een bruin tot zwartachtig aanhangsel met een gaafrandige, franjeachtige of regelmatig kamvormig top
Blad: kaal tot spinragachtig behaard; bladvorm zeer gevarieerd van lijnvormig tot ruitvormig en bladrand gaaf tot min of meer veervormig gespleten
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,3-1,2 m
Milieu: vochtige tot vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke, zandige (humushoudend) tot kleiige bodems; zon-zonnig
 
Lythrum salicaria - grote kattenstaart--- - (Kattenstaartfamilie - Lythraceae)
Bijenplant, vlinderplant, drachtplant, hommelplant
Een overblijvende ( kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: paarsrood, bloeiwijze een aarachtige tros met bloemen in schijnkransen; kroonbladen 6 (5), meeldraden 12
Blad: langwerpig,   tegenoverstaand of in kransen van 3
Vrucht: doosvrucht
Overige: stengels rechtopstaand,  4- of 6-kantig ,  op de ribben smalle vleugellijsten en  aan de voet verhout
Hoogte: 0,8-2,0 m
Milieu: natte voedselrijke bodems; zoutmijdend en bestand tegen zeer wisselende waterstanden; zon-zonnig
 
 
Securigera varia - bont kroonkruid-- -(Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae)
Bijenplant, hommelplant, (drachtplant), vlinderplant)
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bloem meestal roze, varieert van zeer licht roze tot licht paarsachtig; bloeiwijze een schermvorming, lang gesteeld hoofdje
Blad: bladen volgroeide plant oneven geveerd en met 7 tot 12 paar deel-blaadjes
Vrucht: ingesnoerde, handvormig gegroepeerd peulen met  3 tot 8 vierkantige leden die bij rijpheid uiteenvallen (zie plaat)
Plant: met lange ondergrondse uitlopers
Hoogte: klimmend en liggend stengels tot 1,3 m lang
Milieu: vochtige tot zomerdroge, matig voedselrijke of kalkhoudende bodems; zon
 
 
Tuinplanten
Brachyglottis 'Sunshine' (Senecio greyi) --(Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, drachtpant, hommelplant
Een groenblijvende heester
Bloeiperiode: juni - augustus
Bloem: geel; bloeiwijze een tuil
Blad: ongedeeld, ovaal, grijsviltig behaard, bovenkant groen, onderkant witviltig
Vrucht: nootje
Overige: twijgen opgaand, jonge twijgen witviltig behaard
Hoogte: tot ca 1,5 m hoog tot 2,0 breed ( in het buitenland); in de eigen tuin op droge grond 0,6)
Milieu: droge, neutrale tot kalkhoudende matig voedselrijke bodem; zon.
 
 
 
 
Buphthalmum salicifolium - wilgblad koeienoog--- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, drachtplant, hommelplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, bloeiwijze alleenstaand
Blad: blad lancetvormig, de bovenste bladen zittend en met kleine oortjes
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,4-0,6 m
Milieu: enigszins vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende bodems; zonnig.
 
 
 
 
 
Coreopsis verticillata - meisjesogen-- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, met 8 lintbloem bij natuurlijk vormen; 8 buitenste en 8 binnenste omwindselblaadjes, bloeiwijze alleenstaand
Blad: bladen zittend, bladslippen smal
Vrucht: nootje
Overige: wortelstokken dun en geel
Hoogte: 0,4-0,8 m
Milieu: vochtige, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems en lichte klei; zon
 
 
 
 
 
Gaillardia x grandiflora - Gaillardia/kokardebloem ---(Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
een overblijvende (meestal een kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juli-oktober
Bloem: lintbloemen meestal tweekleurig rood en geel (cultivars vaak eenkleurig of met afwijkende kleuren); lintbloemen aan de top ingesneden en 3 tot 5-lobbig en vooral in de ontluikende fase behaard.
Blad: bladen langwerpig en eveneens behaard
Vrucht: nootje.
Hoogte: 0,3-0,6 m
Milieu: enigszins vochtige en matig voedselrijke, niet zure, zandige en stenige (gruis) bodems; volle zon.
 
 
 
Heliopsis helianthoides - zonneogen- -(Asteraceae - Composietenfamilie)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant.
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel (cultivars vaak oranje geel),-bloeiwijze alleenstaand.
Blad: meestal tegenoverstaand, ei- tot lancetvormig en spitstoelopend; bladrand gezaagd.
Vrucht: nootje
Plant: bloemstengel bovenaan vertakt
Hoogte: 1,0-1,3 m
Milieu: vochtige, matig voedselrijke, min of meer humeuze bodems; zon.
 
 
 
 
Inula helenium - Griekse alant -- - (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: bloem geel, bloeiwijze een tuil; de buitenste omwindselbladen 4-6 mm breed en bladachtig de binnenste smaller en aan de top verbreed; de bloemstengels zijn hoogvertakt.
Blad: met grote langwerpige tot 80cm lange, toegespitste bladen.
Vrucht: nootje.
Plant: met knolvormige wortelstokken.
Hoogte: op voedselrijk vochtige grond1,5-2,0 m; op schrale bodem 0.8-1,2 m.
Milieu: vochtige voedselrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems; zon-zonnig
 
 
Papaver somniferum - slaapbol-- - (Papaveraceae - Papaverfamilie)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-augustus.
Bloem: rood tot paars, ook roze tot wit
Blad: alle bladen kaal en de bovenste stengelomvattend.
Vrucht: een grote doosvrucht
Plant: blad en stengels blauwgroen.
Hoogte: 0,5-1,2 m.
Opmerking: bevat wit giftig melksap.
Milieu: vochtige, open minerale al dan niet humushoudende bodems; zon
 
 
 
 
Lythrum virgatum - kattenstaart-- -(Kattenstaartfamilie - Lythraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli -september
Bloem:  purperpaarse; bloeiwijze een aarachtige tros met bloemen in schijnkransen;
Blad: lijn-tot lancetvormig   tegenover-staand of in kransen van 3
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,7-1,0 m
Opmerking: Blad en bloem fijner dan bij grote kattenstaart.
Milieu: vochtige voedselrijke bodem; zon .
 
 
 
 
 
Salvia sclarea - scharlei- --(Lipbloemenfamilie - Lamiaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een tweejarige tot kortlevende vaste plant
Bloeiperiode: juni-juli (augustus)
Bloem: lila-paarsachtig, bloeiwijze een aar
Blad: jonge bladen grijsgroen, bladen en stengels sterk zacht witachtig behaard
Vrucht: een splitvrucht
Hoogte: 0,8-1,80 m
Opmerking: wordt op voedselrijke bodem tot 1,80 m hoog. Alsde plant overwintert, maakt di van uit voet van de plant meerdere scheuten die aanzienlijk lager zijn ( 0,8-1,0 m)
Milieu : vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, humushoudende bodems; zon
 
 
 
Stachys byzantina - ezelsoor--- (Lipbloemenfamilie - Lamiaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een Overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: lila, bloeiwijze min of meer aarachtig
Blad: bladen wollig wit behaard
Vrucht: splitvrucht
Overige: de hele plant wollig behaard
Hoogte: 0,3-0,6 m
Milieu: vochtige, zomerdroge, schrale tot matig voedselrijke neutrale bodems; zon
 
 
 
 
 
 
Telekia speciosa - koeienoog-- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze min of meer tuilvormig vertakt, alleenstaande hoofdjes
Blad: onderste bladeren gesteeld en hartvormig aan de basis, bovenste ongesteeld
Vrucht: nootje zonder vruchtpluis
Overige: steel zacht behaard
Hoogte: 1,0-2,0 m
Milieu: vochtige, neutrale, matig voedselrijke niet zure bodems; zonnig-licht beschaduwd.
 
 
 
 
 
Planten met eetbare delen
Borago officinalis - bernagie- - (Ruwbladigenfamilie - Boraginaceae)
Drachtplant, hommelplant, bijenplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni - september
Bloem: blauw, stervormig gedeeld met afstaande en veelal spitse slippen, meeldraden opvallend paarsblauw
Blad: ruw behaard; meestal eirond;  rozetbladen met een  gevleugelde, versmalde  bladsteel,  de zittende stengelbladen langwerpig tot lancet-vormig; bovenste stengelomvattend.
Vrucht: spitvrucht
Overige: stengels zeer stijf, borstelachtig behaard.
Hoogte: 0,4-0,8m
Milieus: vochtige tot vochthoudende, voedselrijke, zandige tot lichte kleibodems; zon
 
Wilde planten voor natuurlijke tuinen, plantsoenen en andere landschapselementen
Cichorium intybus - wilde cichorei-- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze vertakt (schijnaren) en hoofdjes eindelings en okselstandig
Blad: rozetbladeren langwerpig, bochtig veervormig gespleten; stengelbladeren eveneens langwerpig, minder ingesneden, ongesteeld en aan de voet stengelomvattend
Vrucht: nootje
Overige: stengels met melksap, gegroefd, gewoonlijk  ruw behaard en zeer taai; planten met penwortel
Hoogte: 0,5-1,5 m
Milieu: vochtige en vochthoudende, veelal kalkhoudende, voedselrijke zavel- en lichte kleibodems; zon
 
Lapsana communis - akkerkool---(Composietenfamilie - Asteraceae)
Drachtplant, bijenplant, hommelplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, bloeiwijze een tuil
Blad: onderste bladen liervormig veerspletig tot veerdelig, de bovenste ongedeeld, alle gesteeld of steelvormig versmald, behaard
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,5-1,5 (2,0) m
Milieu: vochtige, veelal zeer voedselrijke, humushoudende, zandige tot kleiige bodems; beschaduwd.
 
 
 
 
 
 
Ononis repens subsp. repens - kruipend stalkruid- - (Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze tot paarsachtig, bloeiwijze okselstandig en alleenstaand
Blad: enkelvoudig tot 3-tallig en  sterk  klierachtig behaard
Vrucht: een peul
Overige: stengels meestal liggend,  wollig behaard en aan de voet verhout; in de duinen meestal zonder dorens; langs de rivieren en in Zuid-Limburg  meestal met korte niet stekende dorens;
Hoogte/lengte: 0,05-0,3 m
Milieu : zomerdroge, voedselarme, kalkhoudende, zandige tot lemige bodems; zon
 
 
 
Ononis repens subsp.spinosa - kattendoorn--- ---(Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze tot paarsachtig, bloeiwijze min of meer trosvormig, bloemen okselstandig alleenstaand, in de oksels van de bovenste stengelbladeren
Blad: meestal 3-tallig; deelblaadjes lijnvormig tot eirond en gewoonlijk met een spitse top
Vrucht: een peul
Overige: stengels rechtopstaand tot  liggend, met weinig klierharen; jonge twijgen met 2 dichte haarrijen; dorens vaak in paren bij elkaar, stengelvoet verhout;
Hoogte: 0,2-0,6 m
Milieu: vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke, kalkhoudende zand-, löss- en zavelige bodems; zon
 
Pulicaria dysenterica - heelblaadjes---- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze en tuil. omwinsel beklierd.
Blad: de jonge bladen viltig behaard en kaal worden en dan iets ruw tot wrattig; de onderste bladen stengelomvattend, bladrand min of meer gezaagd en iets omgerold;
Vrucht: nootje
Plant: plant viltig behaard en met wortelstokken.
Hoogte: 0,6-0,8 m.
Milieu: natte tot vochtige tot zwak brakke, matig voedselrijke zand-, leem-, en kleibodems; zon-zonnig
 
 
 
Tanacetum vulgare - boerenwormkruid-- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, drachtplant, hommelplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze een tuil, lintbloemen afwezig.
Blad: donkergroen, veerspletig tot veerdelig , bladslippen lancetvormig en  grof gezaagd.
Vrucht: nootje.
Plant: met korte wortelstokken.
Hoogte: 0,6-1,5 m.
Milieu & groeiplaats: vochtige tot droge, matig voedselrijke tot iets schrale, zandige tot kleiige bodems; zon
 
 
 
 
 
Planten voor tuinbladsnijder ---(Megachile centuncularis)