Graslandplanten op:
Droge gronden
Winternatte gronden
Vochtige voedselrijke gronden
Heischrale gronden
Heide op droge grond
 
Bodem vochtigheid
Beheer graslandplanten
Bronnen
 
Droge gronden
Kalkarme tot kalkloze, zure tot neutrale zandgrond
Gewone rolklaver # > Bij
Gewoon biggenkruid # 10> Bij
Gewoon duizendblad # 10> Bij
Grasklokje ## ± Bij
Jakobskruiskruid # 10> Bij
Kleine leeuwentand # 10> Bij
Knolboterbloem ##10> Bij
Muizenoor # 10> Bij
Paardenbloem # 10> Bij
Schermhavikskruid # ± Bij
Sint Janskruid ± Bij
Zandblauwtje 10 > Bij
Basenrijk tot kalkrijk zand voornamelijk in het duin- en rivieren- gebied
Echt bitterkruid # 10> Bij
Kattendoorn # 10> Bij
Kruipend stalkruid # ± Bij
Kruisdistel # ± Bij
Sikkelklaver # 10< Bij
Voorjaarsganzerik ± Bij
Kalkrijke, droge tot matig droge bodems in Z-L
Beemdkroon ## Bij
Betonie Bij
Duifkruid # Bij
Echt bitterkruid # 10> Bij
Esparcette # Bij
Gewone margriet # 10> Bij
Gewone rolklaver # > Bij
Gewoon duizendblad # 10> Bij
Grasklokje ## ± Bij
Grote centaurie # 10> Bij
Kattendoorn # 10> Bij
Knolboterbloem ##10> Bij
Knoopkruid # 10> Bij
Kruipend stalkruid # ± Bij
Muizenoor # 10> Bij
Peen # 10> Bij
Ruige leeuwentand # 10> Bij
Sint Janskruid ± Bij
Vogelwikke ## ± Bij
Voorjaarsganzerik ± Bij
Wilde marjolein Bij
 
Grasland op winternatte schrale tot voedselrijke bodems
Blauwe knoop Bij
Dophei (gewone) Bij
Echte koekoeksbloem * Bij
Gewone brunel * Bij
Gewone engelwortel ± Bij
Gewone smeerwortel H Bij
Grote ratelaar * H Bij
Grote kattenstaart ## ± Bij
Grote wederik ## Bij
Kale jonker Bij
Knolboterbloem ##10> Bij
Knoopkruid # 10> Bij
Kruipwilg ## ± Bij
Moerasrolklaver ± Bij
Pinksterbloem 10> Bij
Rode klaver # 10> Bij
Scherpe boterbloem ## 10> Bij
Tormentil 10> Bij
Veldlathyrus ## ± Bij
Watermunt * Bij
Wilde bertram * Bij
Wilde kievitsbloem Bij
Wolfspoot * Bij
 
Vochtige, neutrale tot basiche voedselrijke bodems
Akkerwinde ± Bij
Beemdkroon ## Bij
Fluitenkruid # 10> Bij
Gewone berenklauw # 10> Bij
Gewone ereprijs 10> Bij
Gewone margriet # 10> Bij
Gewone rolklaver # > Bij
Gewone smeerwortel H Bij
Gewoon duizendblad # 10> Bij
Groot streepzaad # 10> Bij
Heggenwikke # ± Bij
Hondsdraf 10> Bij
Jakobskruiskruid # 10> Bij
Kattendoorn # 10> Bij
Klein streepzaad # 10> Bij
Knolboterbloem ##10> Bij
Knoopkruid # 10> Bij
Kruipende boterbloem ##10> Bij
Kruisdistel # ± Bij
Madeliefje # 10> Bij
Paardenbloem # 10> Bij
Pastinaak * Bij
Peen # 10> Bij
Pinksterbloem 10> Bij
Grote pimpernel Bij
Rapunzelklokje ## Bij
Rode klaver # 10> Bij
Ruige leeuwentand # 10> Bij
Scherpe boterbloem ## 10> Bij
Speenkruid-± Bij
Veldlathyrus ## ± Bij
Vertakte leeuwentand #10> Bij
Vijfvingerkruid 10> Bij
Viltig kruiskruid Bij
Vogelwikke ## ± Bij
Wilde kievitsbloem Bij
Witte klaver # 10> Bij
 
Heischrale begroeiingen
Voornamelijk op voedselarme tot matig voedselrijke, droge tot vochtige matig zure tot neutrale leem-houdende zandgronden,
Blauwe knoop Bij
Dophei (gewone) Bij
Gewoon biggenkruid # 10> Bij
Grasklokje ## ± Bij
Kruipwilg ## ± Bij
Muizenoor # 10> Bij
Stijf havikskruid * # Bij
Struikhei ## ± Bij
Tormentil 10> Bij
 
Droge heide  
Voornamelijk op al dan niet leemhoudende,droge, zure en voedselarme zandgrond
Blauwe bosbes ## Bij
Duinroosje (in duingebied) Bij
Gewone rolklaver # > Bij
Gewoon biggenkruid # 10> Bij
Rode bosbes ## Bij
Schermhavikskruid # ± Bij
Verfbrem # Bij
Zandblauwtje > Bij
 
Geen graslandplanten, maar komen wel vaak voor op open plekken in bermen en op dijktaluds,
Boerenwormkruid # 10> Bij
Gewoon barbarakruid 10> Bij
Muskuskaasjeskruid ± Bij
Wede ± Bij
Wilde cichorei # 10> Bij
 
Graslandplanten voor wilde bijen ---Lees meer Terug
legenda