Bloeikalender
Een substantiele variatie van wilde bijen in de tuin vraagt om een combinatie van plantensoorten waarop in het hele vliegseizoen wilde bijen kunnen foerageren. In het voorjaar vliegen ander bijen dan in de zomer. Globaal zijn er drie overlappende vliegperioden te onderscheiden.
- Voorjaar (eind februari - tot in mei)
- zomer (eind mei- juli)
- zomer-nazomer juli - september (okt)
Aan de hand van de bijenkalender kan een combinatie van planten voor wilde bijen worden samengesteld.
De tekens ##, #, 10>, ± en * (zie bij legenda) kunnen daar bij helpen.
Enkele aandachtspunten
- De bloeiperioden zijn landelijk. Op veel plekken kan dat in de praktijk veel korter zijn dan op de kalender.
- De bloeikalender loopt door tot oktober, maar vanaf eind augustus loopt het aantal wilde bijen snel terug.
- Vooral in zachte winters bloeien veel planten door, maar functioneren dan niet meer.
Reken je niet rijk. Op paardenbloem vliegen landelijk enkele tientallern soorten wilde bijen. In tuinen mag je al blij zijn als er éën wilde (solitaire) bij op vliegt. Een mix aan planten kunnen in een tuin door tientallen wilde bijen worden bezocht. Op papier kunnen dat veel meer dan honderd zijn.
Zie vooral de link factoren! op de startpagina.
Biodiversiteit is veel meer dan wilde bijen. Het gaat niet alleen om de 'solitaire' wilde bijen. Hommels, vlinders en heel veel andere kleine dieren leven van planten waar wilde bijen op vliegen. Ook buiten het vliegseizoen van de wilde bijen!