Bollen en knollen
Voor deze planten wordt vaak reclame gemaakt. Voor honingbijen is dat prima. maar de meeste bollen en knollen hebben geen of weinig betekenis voor wilde bijen en biodiversiteit .Ze worden gewoonlijk alleen door honingbijen en enkele zeer algemeen voorkomende hommels bezocht. Dus wees in relatie met biodiversiteit zeer kritisch bij het aanschaffen van bollen en knollen. Zeer waarschijnlijk worden tientallen bollen en knollen incidenteel door willde bijen bezocht, maar de trouwheid is heel vaak minimaal.