Wilde bijen die Beemdkroom (Knautia arvensis) bezoeken
Bijis gespecialiseerd op beemdkroon
 
 
Niet gespecialiseerde bijen die op beemdkroon zijn gefotografeerd

Bijen die beemdkroon bezoeken, maar op andere planten of in andere situaties zijn gefotografeerd