Wilde bijen die Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) bezoeken

Bijen die wilde lijsterbes bezoeken, maar op andere planten of in andere situaties zijn gefotografeerd