Wilde bijen in Friesland
Op deze pagina worden wilde bijen genoemd die na 1980 in Friesland zijn waargenomen.
Noord-Friesland: lijn Harlinlingen, Franeker, Dokkum, Dokkmer-Nieuwe Zijlen
Zuidwest Friesland: lijn Harlingen, Bolsward, Lemmer (buiten de bosgebieden)
Noordoost Friesland:regio tussen Dokum en Smallingerland
Smallingerland en Opsterland: Drachten en omgeving
West- en Ooststellingwerf: via de lijn Lemmer en de gemeente Heerenveen.
Gaasterland: gebied tussen Bakhuizen, Fluessen en Sloten
Schasterland: gebied rondom Joure tussen het Slotermeer, Heerenveen en Tjeukermeer
 
Verantwoording
Peeters T.M.J. et al. 2012. De Nederlandse bijen. Naturalis Biodiversity center. Leiden. 544 pp.
Eigen waarnemingen
Literatuur