Legenda Terug naar kaart
Planten voor ecotuinen boereneven en landschap
Houtige soorten  
Eenstijlige meidoorn- Bij
Gele kornoelje Bij
Gelderse roos Bij
Gewone esdoorn Bij
Hondsroos Bij
Hulst Bij
Linde Bij
Rode kornoelje- Bij
Sleedoorn Bij
Spaanse aak Bij
Sporkehout Bij
Vogelkers Bij
Wegedoorn Bij
Wilde liguster Bij
Wilde lijsterbes Bij
Wilg, bittere wilg # Bij
Wilg, Boswilg # Bij
Wilg, Geoorde wilg # Bij
Wilg, Grauwe wilg # Bij
Wilg, kruipwilg # Bij
Wilg, Schietwilg # Bij
planten van bossen en bosranden
Blauwe bosbes # Bij
Bosandoorn # Bij
Dolle kervel # Bij
Echte guldenroede Bij
Hondsdraf Bij
Rode bosbes Bij
Speenkruid- Bij
Stinkende gouwe Bij
Wilgenroosje # Bij
Zevenblad Bij
Panten van vochtige en natte bodems, oevers en warterkanten
Gele lis- Bij
Grote kattenstaart # Bij
Grote wederik # Bij
Heelblaadjes # Bij
Moerasrolklaver Bij
Moerasandoorn Bij
Wolfspoot Bij
Watermunt Bij
Planten van open en gestoorde gronden, soms open bermen
Toepasbaar in tuinen  
Bermooievaarsbek Bij
Gele ganzenbloem Bij
Gewone ossentong- Bij
Grijskruid Bij
Jakobskruiskruid # Bij
Reukeloze kamille # Bij
Stinkende ballote Bij
Wilde reseda # Bij
Wouw # Bij
Overige soorten
Akkerdistel Bij
Akkermelkdistel # Bij
Herik Bij
Klein hoefblad- Bij
Knikkende distel Bij
Koolzaad- Bij
Speerdistel Bij
   
Rhododendron 'praecox'-