Legenda Terug naar kaart
Grasland- en bermplanten
Boerenwormkruid # Bij
Echte koekoeksbloem Bij
Fluitenkruid # Bij
Gewone berenklauw # Bij
Gewone brunel Bij
Gewone engelwortel- Bij
Gewone margriet--- Bij
Gewone rolklaver # Bij
Gewoon biggenkruid # Bij
Gewoon duizendblad # Bij
Grasklokje # Bij
Grote ratelaar Bij
Hazenpootje- Bij
Heggewikke Bij
Kale jonker Bij
Kattendoorn Bij
Klein streepzaad # Bij
Kleine leeuwentand # Bij
Knoopkruid Bij
Knolboterbloem Bij
Kruipend stalkruid Bij
Madeliefje Bij
Muizenoor # Bij
Paardenbloem # Bij
Peen- Bij
Pinksterbloem Bij
Rode klaver Bij
Smeerwortel Bij
Stijf havikskruid # Bij
Schermhavikskruid # Bij
Scherpe boterbloem # Bij
Sikkelklaver Bij
Tormentil- Bij
Veldlathyrus Bij
Veronica chamaedrys Bij
Vertakte leeuwentand # Bij
Vlasbekje Bij
Vogelwikke- Bij
Wilde cichorei Bij
Witte klaver Bij
Zandblauwtje Bij
   
Rhododendron 'praecox'-