Behangersbijen  
Lapse behangersbij # Tb
Bloedbijen-- < lees dit T
Dikkopbloedbij T
Gewone dwergbloedbij T
Glanzende dwergbloedbij T
Rimpelkruinbloedbij T
Schoffelbloedbij T
Dikpootbijen  
Klokjesdikpoot # T
Groefbijen (Halictus)  
Parkbronsgroefbij T
Roodpotige groefbij T
Groefbijen Lasioglossum  
Biggenkruidgroefbij # L
Fijngestippelde groefbij L
Gewone franjegroefbij L
Gewone geurgroefbij T
Gewone smaragdgroefbij L
Glanzende bandgroefbij L
Matte bandgroefbij T
Viltige groefbij T
Hommels  
Aardhommel T
Akkerhommel T
Boomhommel T
Gewone koekoekshommel T
Grote Koekoekshommel L
Steenhommel T
Tuinhommel T
Tweekleurige koekoekshom T
Veldhommel L
Vierkleurige.koekoekshom L
Weidehommel T
Metselbijen  
Rosse metselbij Tb
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij # (T)
Roetbijen  
Grote roetbij # L
Sachembijen  
Gewone sachembij T
Slobkousbijen  
Gewone slobkousbij # T
Wespbijen -- < lees dit  
Gewone dubbeltand L
Vroege wespbij L
Wolbijen  
Grote wolbij Tb
Zandbijen  
Donkere wilgenzandbij # L
Geelstaartklaverzandbij # L
Grasbij T
Grijze rimpelrug T
Kruiskruidzandbij # T
Meidoornzandbij T
Roodgatje T
Viltvlekzandbij T
Vosje T
Vroege zandbij # T
Witbaardzandbij T
Witkopdwergzandbij T
Zwart-rosse zandbij # L
Zijdebijen  
Duinzijdebij # L
Grote zijdebij # L
Wormkruidbij # T
   
Legenda Terug naar kaart
Ontginningsgebied