Behangersbijen  
Grote bladsnijder Tb
Tuinbladsnijder Tb
Bloedbijen-- < lees dit T
Gewone dwergbloedbij T
Groefbijen (Halictus)  
Roodpotige groefbij T
Groefbijen Lasioglossum  
Gewone franjegroefbij L
Gewone geurgroefbij T
Langkopsmaragdgroefbij T
Ingesnoerde groefbij L
Hommels  
Aardhommel T
Akkerhommel T
Boomhommel T
Gewone koekoekshommel T
Steenhommel T
Tuinhommel T
Vierkleurige.koekoekshom L
Weidehommel T
Maskerbijen  
Tuinmaskerbij Tb
Weidemaskerbij Tb
Metselbijen  
Blauwe metselbij Tb
Rosse metselbij Tb
Rouwbijen  
Bruine rouwbij T
Sachembijen  
Gewone sachembij T
Tubebijen  
Geelgerande tubebij T
Wespbijen -- < lees dit  
Donkere wespbij L
Geeltipje L
Geelzwarte wespbij L
Gewone dubbeltand L
Gewone wespbij L
Roodsprietwespbij L
Sierlijke wespbij L
Smalbandwespbij L
Wolbijen  
Grote wolbij Tb
Zandbijen  
Asbij T
Gewone rozenzandbij L
Goudpootzandbij T
Grijze rimpelrug T
Meidoornzandbij T
Roodgatje T
Viltvlekzandbij T
Vroege zandbij # T
Witbaardzandbij T
Witkopdwergzandbij T
Zwartbronzen zandbij T
Zijdebijen  
Wormkruidbij # T
   
Legenda Terug naar kaart
Delfzijl en omgeving