Behangersbijen  
Grote bladsnijder Tb
Tuinbladsnijder Tb
Bloedbijen-- < lees dit T
Dikkopbloedbij T
Gewone dwergbloedbij T
Grote bloedbij T
Panzerbloedbij T
Schoffelbloedbij T
Groefbijen (Halictus)  
Parkbronsgroefbij T
Roodpotige groefbij T
Groefbijen Lasioglossum  
Biggenkruidgroefbij # L
Gewone geurgroefbij T
Gewone smaragdgroefbij L
Glanzende franjegroefbij (T)
Matte bandgroefbij T
Hommels  
Aardhommel T
Akkerhommel T
Boomhommel T
Gewone koekoekshommel T
Grashommel L
Steenhommel T
Tuinhommel T
Tweekleurige koekoekshom T
Veenhommel T
Veldhommel L
Vierkleurige.koekoekshom L
Weidehommel T
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij # T
Maskerbijen  
Tuinmaskerbij Tb
Weidemaskerbij Tb
Metselbijen  
Blauwe metselbij Tb
Rosse metselbij Tb
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij # (T)
Rouwbijen  
Bruine rouwbij T
Sachembijen  
Gewone sachembij T
Wespbijen -- < lees dit  
Donkere wespbij L
Geeltipje L
Geelzwarte wespbij L
Gewone dubbeltand L
Gewone kleine wespbij L
Gewone wespbij L
Roodharige Wespbij L
Roodsprietwespbij L
Rood-zwarte dubbeltand L
Sierlijke wespbij L
Smalbandwespbij L
Wolbijen  
Grote wolbij Tb
Zandbijen  
Asbij T
Goudpootzandbij T
Grasbij T
Grijze rimpelrug T
Meidoornzandbij T
Roodgatje T
Tweekleurige zandbij T
Variabele zandbij L
Viltvlekzandbij T
Vosje T
Vroege zandbij # T
Weidebij L
Witbaardzandbij T
Witkopdwergzandbij T
Zwartbronzen zandbij T
Zijdebijen  
Grote zijdebij # L
Schorziidebij # L
Wormkruidbij # T
   
Legenda Terug naar kaart
Noord-Groningen