Behangersbijen  
Distelbehangersbij L
Grote bladsnijder Tb
Klaversbehangersbij  
Tuinbladsnijder Tb
Bloedbijen-- < lees dit T
Bosbloedbij T
Dikkopbloedbij T
Gewone dwergbloedbij T
Glanzende dwergbloedbij T
Grote bloedbij T
Schoffelbloedbij T
Dikpootbijen  
Klokjesdikpoot # T
Groefbijen (Halictus)  
Parkbronsgroefbij T
Roodpotige groefbij T
Groefbijen Lasioglossum  
Biggenkruidgroefbij # L
Gewone franjegroefbij L
Gewone geurgroefbij T
Gewone smaragdgroefbij L
Glanzende bandgroefbij L
Langkopsmaragdgroefbij T
Glanzende groefbij L
Glimmende smaraggroefbij L
Langkopsmaragdgroefbij T
Matte bandgroefbij T
Hommels  
Aardhommel T
Boomhommel T
Gewone koekoekshommel T
Grote Koekoekshommel L
Steenhommel T
Tuinhommel T
Tweekleurige koekoekshom T
Veenhommel T
Veldhommel L
Vierkleurige.koekoekshom L
Weidehommel T
Wilgenhommel L
Kegelbijen  
Gewone kegelbij  
Kleine harsbijen L

Kleine harsbij #

(T)
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij # T
Kleine klokjesbij # T
Maskerbijen  
Gewone maskerbij Tb
Rietmaskerbij L
Tuinmaskerbij Tb
Weidemaskerbij Tb
Metselbijen  
Blauwe metselbij Tb
Rosse metselbij Tb
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij # (T)
Roetbijen  
Grote roetbij # L
Kleine roetbij # (T)
Rouwbijen  
Bruine rouwbij T
Sachembijen  
Andoornbij= T
Gewone sachembij= T
Slobkousbijen  
Gewone slobkousbij # T
Tronkenbijen  
Tronkenbij # T
Tubebijen  
Geelgerande tubebij T
Wespbijen -- < lees dit  
Bleekvlekwespbij  
BruinsprietWespbij L
Donkere wespbij L
Geelschouderwespbij L
Geeltipje L
Gewone dubbeltand L
Gewone kleine wespbij L
Gewone wespbij  
Kortsprietwespbij L
Langsprietwespbij L
Roodharige Wespbij L
Roodsprietwespbij L
Rood-zwarte dubbeltand L
Sierlijke wespbij L
Signaalwespbi= L
Smalbandwespbij L
Vroege wespbij L
Wolbijen  
Grote wolbij Tb
Zandbijen  
Asbij= T
Fluitenkruidbij # L
Geriemde zandbij L
Gewone dwergzandbij T
Gewone rozenzandbij L
Goudpootzandbij T
Grasbij T
Grijze rimpelrug T
Grijze zandbij # L
Halfgladde dwergzandbij L
Kruiskruidzandbij # T
Meidoornzandbij T
Roodbuikje # L
Roodgatje T
Variabele zandbij L
Viltvlekzandbij T
Vosje= T
Vroege zandbij # T
Wimperflankzandbij L
Witbaardzandbij T
Witkopdwergzandbij T
Zwartbronzen zandbij T
Zwart-rosse zandbij  
Zijdebijen  
Grote zijdebij # L
Wormkruidbij # T
   
Legenda Terug naar kaart
Goningen stad