Handleiding
Kaartje provincies
De indeling van gebieden zijn globaal en gebaseerd op landschap, streek en grondsoort. Om een indruk te krijgen van de kansen van vestiging van wilde bijen in het landschap worden per gebied steeds de voornaamste grondsoorten genoemd. De grondsoortenkaart in Nederland is een grote en zeer gedetailleerde lappendeken. Lokaal is hier goed mee te werken, maar voor deze database is dat te gedetailleerd. Lees verder
Toelichting foto's
- De afkortingen in de linker kolom zijn verbonden met overzichten van foto's met korte teksten over bijen of planten .
- Boven ieder foto staat een link voor meer informatie.
- Er wordt naar gestreefd dat de eerste foto (onder link Bij) die in beeld komt de plant is waar het over gaat, als dat niet mogelijk is, wordt de bij zo veel mogelijk zonder bloem afgebeeld.
- De links boven de foto's geven voor het overgrote deel een landelijk beeld en zijn meestal niet specifiek voor een stad of regio.
Een praktische benadering
Tuinbezitters, hoveniers, studenten en groenbeheerders stellen zeer vaak de vraag welke planten ze moeten toepassen om bijen aan te trekken of om de wilde bijenstand te verbeteren. Meestal wordt verwezen naar de top-100 voor wilde planten en de top-50 voor exotische, maar niet invasieve tuinplanten. Als er enige nestgelegenheid is, leidt dat meestal tot succes
Welke planten bijen aantrekken hangt van de regio af en de plek waar de tuin ligt. Zie daarvoor de link op de startpagina in de linkerkolom: 'Factoren die het voorkomen van bijen bepalen'.
Veel minder vaak wordt de vraag gesteld welke bijen er op een bepaalde plant, bijvoorbeeld boswilg, vliegen.
Twee zoekmogelijkheden
Om op beide vragen een beter antwoord te geven is de database opgesplitst in een zoekgedeelte voor planten en voor wilde bijen.
  Via de bijenplanten
Voor het aanleggen van bijenvriendelijke tuinen en het uitvoeren van bijenvriendelijk beheer is veel kennis van wilde bijen niet per se noodzakelijk. Voor succes moet je meestal meer weten van de bijenplanten en/of van ecologisch vegetatiebeheer dan van wilde bijen. Vakbekwame hoveniers, ontwerpers en groenbeheerders weten in het algemeen iets van bijen. Maar het zijn vooral beplantingsdeskundigen, die voorwaardenscheppend werken!
Bij wilde planten is rekening gehouden met de verspreiding en zeldzaamheid binnen Nederland. Zo zal beemdkroon (Knautia arvensis) niet worden genoemd in een provincie waar deze plant niet echt relevant is voor wilde bijen.
  Via de bijen per regio
Dit zoekgedeelte is vooral van belang als je wilt weten op welke planten een bijensoort vliegt. Bijvoorbeeld een bedreigde of gespecialiseerde bij en als je zoveel mogelijk soorten wilde bijen in je tuin wilt aantrekken.
Parasitaire bijen De meeste parasitaire bijen bezoeken voor nectar de bloemen waar ook de gastheer voorkomt.
Reken je niet rijk
Op sommige planten kunnen landelijk enkele tientallen wilde bijen voorkomen. Op andere planten slechts 1 of 2. Als alle bijen bij elkaar worden opgeteld kunnen er in theorie afhankelijk van de regio ca. 20 tot meer dan 100 wilde bijen in een tuin worden verwacht. Maar zo werkt het niet.
Er zijn vaste gasten die ook weleens een jaar weg blijven, onregelmatige gasten die er een jaar zijn en dan weer voor een paar jaar verdwijnen en zwervers die in de loop van jaren slechts een of enkele keren worden waargenomen. In de praktijk is het aantal bijen dat in een tuin voorkomt aanzienlijk minder dan de optelsom op papier.