Indeling planten
De planten die in de linker kolom worden genoemd, geven een landelijk beeld. De bijen die bij deze planten worden genoemd, hoeven niet allemaal in de provincie voor te komen.
De afkortingen 'Bij' geeft aan welke bijen er in een provincie op de plant te verwachten zijn. Op de kaartjes is te zien in welke gebieden ze voorkomen of zijn waargenomen. . Algemeen voorkomende bijen zijn eerder te verwachten dan zeldzame bijen. Maar laat je niet afschrikken. In het algemeen geldt: als je planten introduceert voor een zeldzame bij, dan kunnen andere bijen en bloembezoekers daar ook profijt van hebben.
Wilde planten met de status van tuinplant
Veel van deze planten komen of kwamen van nature in het Nederlandse landschap voor. Vaak zijn deze planten als tuinplant te koop. Veel planten zijn ook als zaad verkrijgbaar.
Uitheemse tuinplanten
Sommige van deze planten zijn verwilderd en worden gerekend tot de Nederlandse flora. Tuinplanten trekken de meeste bijen aan in combinatie met wilde planten. Van de echte tuinplanten wordt per regio of stad steeds een overzicht gegeven. In al deze overzichten zit een grote overlap. Zie verder ook de Top-50 van tuinplanten die in het overgrote deel in Nederland zijn toe te passen. Klik steeds op de link voor de bodemeigenschappen.
Wilde planten voor meer natuurlijke tuinen en boerenerven
Veel van deze planten zijn als plant of zaad verkrijgbaar bij zaad- en plantentelers. Deze planten kunnen vaak wat wilder groeien of zich sterk uitzaaien. Als daarvoor in de tuin een speciale plek wordt gereserveerd, is dat geen probleem. Esthetisch doen de planten niet onder voor de traditionele tuinplanten, maar ze vragen wel iets meer aandacht. Vrijwel alle houtige soorten die worden genoemd zijn ook geschikt voor landschappelijke beplantingen.
Planten met eetbare delen
In het overgrote deel van de stadstuinen is er altijd wel een plek voor planten met eetbare delen. Dat kan variƫren van bessenstruiken tot fruitbomen en van borago tot venkel. Alleen planten, die met redelijk succes kunnen worden toegepast, worden genoemd. Dus geen soorten als bosbes. Wilde braam is bedoeld voor grote tuinen met ruimte voor een ruige hoek. Deze lijst is beperkt tot de meest gangbare planten. Zeker een paar honderd wilde planten zijn ook geheel of gedeeltelijk eetbaar. Zie Startpagina.
Graslandplanten
In Nederland zijn veel landschapselementen zoals weilanden, bermen en taluds van dijken, sloten en kanalen begroeid met grazige vegetaties. Vrijwel alle bloemplanten zijn belangrijk voor bloembezoekende insecten, waaronder wilde bijen. De graslandplanten die voor wilde bijen van belang zijn, worden in de database als een aparte groep genoemd. Bijna al deze graslandplanten kunnen ook in kleine hooilandjes in tuinen groeien.
Voor vegetaties en vegetatiebeheer/bijenbeheer zie www.bijenhelpdesk.nl
Hommels en hun planten
Omdat hommels een lange vliegperiode hebben, zijn er het hele vliegseizoen veel plantensoorten nodig waarop ze kunnen foerageren.
Het is niet praktisch om in deze database alle planten te noemen waar hommels op vliegen. Er wordt volstaan met een ruime selectie.
De overzichten van de planten waar de algemene hommels op foerageren zijn grotendeels gebaseerd op eigen waarnemingen. Het overzicht van de planten van de moshommel is gebaseerd op waarnemingen op de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden.

De plantenlijstjes van de zeldzame en enkele minder algemene soorten zijn voornamelijk overgenomen van Mervyn Roos 2012 in: T.N.J. Peeters, de Nederlandse bijen. Naturalis p. 255-276.

Drachtplanten voor honingbijen
Honingbijen vliegen op bijna alle nectar- een stuifmeelplanten. Bij te grote aantallen zijn honingbijen concurrenten van wilde bijen en andere bloembezoekende insecten.