--
Hoe onderscheiden we andere insecten van bijen
Heel vaak worden sommige zweefvliegen of andere vliegen voor bijen of wespen aangezien. Andersom geldt dat ook voor bijen. In bijna alle gevallen is het onderscheid duidelijk. En als dat niet zo is hoeft men zich geen zorgen te maken want dan hebben we te maken met graafwespen of wespbijen. Beide insectengroepen (families) bestaan uit, voor mensen, zeer goedaardige bijen en wespen.
Op bijen lijkende insecten zonder opvallende gele, wespachtige patronen
- De wespentaille ontbreekt, de antennen zijn zeer kort, er is één paar vleugels; de randen van de ogen liggen op de kruin dichtbij elkaar. Wordt vaak met honingbijen verward. Zweefvliegen meestal
Blinde bij
- Als boven, maar met een hommelachtig postuur en beharing Hommelzweefvliegen
of wolzwevers
Insecten met opvallende gele tot roodachtige patronen de basiskleur is meestal zwart
Vleugels in rust toestand in de lengterichtig dubbelgevouden, antennen lang en ogen smal
- Een aantal soorten vertoont geregeld hinderlijk gedrag.(limonade wespen) Plooiwespen
Vleugels nooit gevouwen en lichaam niet opvallend slank
- antennen kort, één paar vleugels, ogen relatief groot en zonder wespentaille Zweefvliegen
- Antennen lang, wespentaille goed zichtbaar, ogen smal wolbijen
Vleugels nooit gevouwen en lichaam opvallend slank; de kenmerken zijn met het blote oog vaak niet goed zichtbaar.
- Insecten kort en vaak dun behaard, schenen van de achterpoten afgeplat Wespbijen
- Insecten zeer kort en dun behaard, schenen van de achterpoten rond. Graafwespen
---
Op bijen lijkende insecten zonder opvallende gele, wespachtige patronen
Blinde bij Terug
 
Als de achterpoten stuifmeel bevatten zijn het altijd vrouwelijke bijen Terug
 
Bij veel vliegen liggen de bovenkant van de ogen vaak dichtbij of tegen elkaar. Terug
Bij bijen en wespen liggen de bovenranden van de facetogen ver uit elkaar Terug
---
Op hommels lijkende insecten zonder opvallende gele, wespachtige patronen
Hommelreus en hommelzweefvlieg zonder wespentaille Terug
Hommelzweefvlieg Terug
--
Insecten met opvallende gele tot roodachtige patronen de basiskleur is meestal zwart en vleugels gevouwen
Bij plooiwespen zijn de vleugels in de lengte gevouwen; wespentaille duidelijk zichtbaar Terug
 
Een wesp waar velen bang voor zijn heeft de vleugels in rusthouding opgevouwen waardoor ze smal lijken; ook hier is de wespentaille duidelijk te zien. Terug
--- Terug
Zweefvliegen die vaak voor wespen worden aangezien: de vleugels zijn niet gevouwen en wespentaille ontbreekt
Een zweefvlieg: Als men geel gekleurde zweefvliegen ziet, denkt men ook vaak aan een wesp
Stadsreus of hoornaarzweefvlieg wordt vaak voor een hoornaar aangezien, maar deze zeer grote zweefvlieg is voor mensen een volmaakt onschuldig insect Terug
--- Terug
Bijen die voor wespen worden aangezien
Grote wolbij: verschilt van zweefvliegen door lange antennen en wespentaille; van plooiwespen door ongeplooide vleugels
-- Terug
Bijen die met wespen worden verward en die veel op graafwespen lijken
Wespbijen: zijn meestal kort maar duidelijker behaard dan graafwespen
 
-- Terug
Wespen die met plooiwespen ("limonadewespen") worden verward
Graafwespen: zijn vrij slank en zeer kort en dun behaard; de vleugels zijn niet geplooid; een duidelijk onderscheid met plooiwespen.
 
Bijenwolf is een graafwesp: jaagt op honingbijen en zelden op wilde bijen
 
Bijenwolf vangt een honingbij in de bloem van Hibiscus