Waar zitten de nectarklieren (nectariën)
Op vrijwel alle niet houtige delen van de plant en alle delen van de bloem kunnen nectariën voorkomen. Per soort, geslacht of familie is dat verschillend. Op deze pagina wordt een deel van de variatie in beeld gebracht. De nectarklieren zelf zijn niet te zien, wel de plekken waar ze zitten.
 
Schematische opbouw van een bloem: losbladige en vergroeidbladige bloem met de meest zichtbare kenmerken
1 kelkbladen (beschermen bloem in knopstadium) 5 stamper: vruchtbeginsel, stijl, stempel
2 kroonbladen 6 stempel: stuifmeel ontvangende deel
3 meeldraden 7 vruchtbeginsel; groeit na bestuiving
4 helmknop: leveren stuifmeel * stijl: het gedeelte tussen 7 en 6
Tekeningen overgenomen uit: Koster, 2007. Plantenvademecum voor tuin, park en landschap. De tekeningen naar: Heukels, 2005. Flora van Nederland.
Plaat 1
 
Bloemdiagram - kruisbloemenfamilie (links); campanula (rechts). bloemdiagram: een schematische voorstelling van een dwarsdoorsnede van een bloem.
1. kelkbladen 2. kroonbladen 3. meeldraden/helmknoppen 4. stamper/vruchtbeginsel
 
Voorbeelden van plaatsen waar nectarklieren voorkomen
 
Winterakoniet - N: nectariën zijn vergroeide kroonbladen (k klelkbladen)
 
Gele plomp - de nectariën liggen aan de buitenkant (onderkant) de de kroonbladen (kr). k kelkbladen
 
Dotterbloem - de nectariën liggen in een groef aan de basis van de vruchtbeginsels (N) (het groene gedeelte in het midden van de bloem)
 
Saxifraga stolonifera - <N nectarklieren op het vruchtbeginsel
 

Gewone berenklauw - nectarproducerende stijlkussens S>

 
Daslook - N nectariën liggen op de scheidingswanden van het vruchtbeginsel
 
Muurhelmbloem - de nectariën liggen in het achterste deel van het spoor N
 
Kattensnor - de nectariën liggen tussen de genagelde bloembladen
 
Wijnruit - N honingdiscus met 8 nectariën
 
Honingdiscus van wijnruit met 8 nectariën. Dat zijn de kleine kuiltjes in de discus * >
 
Campanula Samantha - de nectariën liggen onder het vruchtbeginsel N
 
Haagwinde - N in de 5 openingen onder in de bloem geven toegang tot de nectariën
 
Pompoen N een soort nectarring die zo ruim is dat 3 tot 4 bijen er tegelijk kunnen foerageren
Pompoen met 2 honingbijen.
 
Zonnebloem - is samengesteld uit honderden kleine bloemen
Links een fragment van dwarsdoorsnede: 2 bloeiende buisbloemen 4 lintbloem, stroschubben; rechts een buisbloem. N plaats van de nectariën op het onderste dikke deel van de bloem
 
Boerenkrokus - de nectariën liggen onder in de bloembuis, dus onder de grond. Door de capilaire werking komt de nectar omhoog en is dan beschikbaar voor de bijen.
 
Hennepbladstokroos - de nectariën zitten aan de binnenkant op de kelkbladen
 
Linde - de nectariën liggen aan de behaarde binnenkant van de kelkbladen (K)
 
Prunus laurocerasus - extraflorale nectariën op het bl
 
Penisetum glaucum - extraflorale nectariën