Ingesnoerde groefbij
Lasioglossum minutissimum
Kleine zwarte, vrij glanzende, dun behaarde bijen.
Lengte: vr 5 mm; m 4-4,5 mm.
In hoofdzaak in het zuidelijke deel van het land.
Drachtplanten: Verschillende soorten planten
Koekoeksbij:bloedbij (Sphecodes longulus)
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
Plaat
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
---
Vrouwtje: 2e tergiet aan de basis zwak ingesnoerd, de insnoering is alleen onder een bepaalde lichtinval goed te zien; 1e tergiet onregelmatig gepuncteerd, naar de eindrand toe dicht gepunteerd; stigma vleugel bruin tot zwartbruin; lengte 5 mm; lijkt verder sterk op L. lucidulum. Op de verschillen wordt later ingegaan.
Mannetje: 2e en 3e tergiet aan de basis relatief diep ingesnoerd; Lengte 4-4,5 mm.
Vliegperiode: april-september
Nesten en milieu: zandige grond; zelf in vrije vlucht verzameld op dijktalud van de Rotte bij Rotterdam.
Bloembezoek: Westricht (1989) noemt paardenbloem en veldsalie; het is waarschijnlijk een soort die met zeer weinig ecologische gegevens is verzameld.
Voorkomen in Nederland: In hoofdzaak in het zuidelijke deel van het land; in het kustgebied tot aan Bergen-Schoorl (duingegebied?)
Koekoeksbijen: bloedbij (Sphecodes longulus)
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: is mogelijk door de kleine afmetingen weinig verzameld. De soort maakt haar nesten in de grond, bij voorkeur in zand- of leemgrond, soms ook tussen de bestrating in de stedelijke omgeving. L minutissimum is een polylectische soort die waarschijnlijk solitair leeft.
 
--
Ingesnoerde groefbij - Lasioglossum minutissimum (vr) Terug
 
Ingesnoerde groefbij - Lasioglossum minutissimum (vr) http://www.natureconservationimaging.com) Terug
 
Ingesnoerde groefbij - Lasioglossum minutissimum (vr) Terug
 
Ingesnoerde groefbij - Lasioglossum minutissimum (vr) Terug