Bijen met 3 submarginale cellen in de voorvleugels: 2e Sm.cel ongeveer even groot als de 3 Sm-cel
 
Fimbria: de beharing bij de vrouwtjes van zandbijen op einde van het het achterlijf. Scopa de verzamelharen op de achterpoten
 
Een zandbij: grasbij - Andrena flavipes
 
Vosje - Andrena fulva