Puntogen bij hommels en sachembijen
Hommel
Sachembij

De positie van de puntogen is inderdaad een onderscheid tussen hommels en sachembijen. Maar in de vrije vlucht, in de tuin bijvoorbeeld, is vaak aan het gedrag het verschil te zien. De mannetjes hebben een territorium gedrag. Vliegen voordurend heen en weer in hoge snelheid en met een wat hogere zoemtoon dan hommels. Zowel de mannetjes als vrouwtjes hangen bij het zuigen van nectar vaak als kolibries voor de bloemen. Hierbij valt ook de lange tong direct op. Het voorste (op de foto het onderste) puntoog van sachembij is gedeeltelijk achter de haren verscholen.