Bijen met 2 submarginale cellen in de voorvleugels: 1e Sm.cel groter dan 2e Sm.cel
Maskersbijen
Kleine (4,5-9,0 mm), kale en meestal zwarte bijen; het gezicht te geheel of gedeeltelijk geel tot geel wit getekend. Nectar en stuifmeel wordt met de mond verzameld. Vrouwtje: meestal twee langwerpige tot driehoekige of ronde vlekken op het gezicht.
Mannetje: gezicht tussen de ogen meestal volledig gekleurd. De basis van de antenne vaak matig tot sterk verbreed.