Lathyrusbij - Chalicodoma ericetorum
Vrij grote bijen (13-14 mm); achterlijf met brede, dichte heldere doorlopende haarbanden. Vrouwtje: buikschuier geelrood; haarbanden licht bruingeel, maar verblekend.