Bloedbijen - Sphecodes
Een glanzend rood achterlijf in combinatie met de gebogen basaalader en de knobbelige antennenleden bij de mannetjes en het ontbreken van het groefje op het achterlijf bij de vrouwtjes, maken vergissen onmogelijk. Maar de soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.